Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

PPS Grasvelden

In de Privaat-Publieke Samenwerking Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit hebben de leden van Plantum, samen met de branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Universiteit de uitdaging opgepakt om Nederland klimaatadaptiever en biodiverser te maken.

De resultaten van deze samenwerking kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de uitdagingen op het gebied van klimaat (hittestress, wateroverlast en watertekort en koolstof vastlegging) en de teruglopende biodiversiteit.

Met het dieper onderzoeken van de relatie tussen bodem, grasvegetaties en gebruiksdoelen om de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen op te pakken, zorgt de PPS Grasvelden, klimaat & biodiversiteit voor innovatieve praktijkoplossingen, evenals wetenschappelijke output.

Beoogde resultaten

De beoogde resultaten en impact van deze PPS zijn:

  • Verhoogde kennis van relaties tussen het type en de samenstelling van verschillende grasvegetaties om de volgende onderdelen te verhogen/vergroten; droogtetolerantie, waterberging, tolerantie wateroverlast, verkoelend effect, biodiversiteit en koolstofvastlegging.
  • Kennis over de aanpassing van grasveldbeheer (in aanleg, gebruik en onderhoud) waarmee bereikt wordt dat de grasvelden meer klimaatbestendig en biodiverser worden, met behoud van de hoofdfunctie. Inclusief een inzicht in de kosten en baten van een aangepast grasveldbeheer.
  • Kennis over genetische variatie over ras-eigenschappen die bijdragen aan de realisatie van voorgenoemde doelen en verbeterde methoden om op betreffende eigenschappen te selecteren.
  • Verhoogde adoptie van maatregelen en aangepast beheer van grasvelden.

Binnen het onderzoeksprogramma wordt onder ‘grasvelden’ verstaan: sportvelden, golfbanen, recreatieterreinen, parken, gazons, bermen, dijken, taluds en natuurterreinen.

De deelnemende partners