Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Zelf de kwaliteit van de grasmat beoordelen

Amateur voetbalverenigingen die proactief goede grasvelden nastreven kunnen voortaan de KNVB-norm Natuurgrasvelden daarvoor als richtlijn gebruiken. Navolging van de richtlijn is niet verplicht. Wel biedt het clubs en gemeenten handvatten om zelf de kwaliteit van de grasmat te beoordelen om daarna, daar waar nodig, te bepalen welke stappen men moet ondernemen.

Een kwalitatief goed natuurgrasveld verhoogt het spelplezier en de fanbeleving, vergroot de sportveiligheid en zorgt voor een eerlijke competitie. Daarnaast vergt een gezonde en dichte grasmat minder onderhoud of de inzet van bestrijdingsmiddelen om langer goed bespeelbaar te blijven. Kortom: wie proactief een goede grasmat nastreeft kan op vele fronten winnen.

De afgelopen jaren hebben de graszaadveredelaars diverse nieuwe rassen en mengsels geïntroduceerd om te helpen dit streven te verwezenlijken. Met zaden die sneller of onder minder gunstige weersomstandigheden toch kiemen, grassen die beter bestand zijn tegen ziekten en grassen die minder gevoelig zijn voor stress als gevolg van de betreding, hitte of te weinig water, hebben de graszaadveredelaars eigenlijk de verbetering van gras sportvelden jaren geleden al in gang gezet. Het resultaat daarvan staat in de Grasgids. De sportgrassen die hierin zijn opgenomen zijn uitvoerig getest op hun betredingstolerantie en bestendigheid tegen schimmels maar ook, bijvoorbeeld, op hun kleur of bezetting. De karakteristieken van al die grassen worden regelmatig opnieuw getoetst en vergeleken met de resultaten van nieuwkomers. Alleen die grassen die als beste uit de bus komen verschijnen daarna in de Grasgids. Waar de Grasgids veel zegt over de beoogde kwaliteit van het gras of mengsel, biedt de KNVB-norm Natuurgrasvelden sportveldbeheerders nu meetbare waardes om vast te stellen of die kwaliteit is gerealiseerd. De norm is dus een handige tool om de voortgang objectief te meten en de onderhoudsactiviteiten daaropaf te stemmen.

Norm Natuurgrasvelden

De norm beoordeeld een breed scala aan aspecten van het voetbalveld. Zo bekijkt het naast de sporttechnische zaken zoals schokabsorptie en energierestitutie, rotatieweerstand, balrol en balstuit, ook grastechnische zaken zoals de graslengte en bezetting, het onkruidgehalte, de aanwezigheid van vilt, de effectieve wortellengte, de kleur van het gras, de pH-waarde van de bodem, de bodemtemperatuur en het vochtgehalte in die bodem. In totaal toetst de norm 23 aspecten. In de begeleidende handleiding wordt uitgelegd waar op het veld de verschillende testen moeten worden uitgevoerd, hoe dat moet gebeuren en met behulp van welke testapparatuur. Wie exact volgens de begeleidende handleiding Keuringsprocedures natuurgrasvelden werkt kan in zo’n twee uur tijd precies vaststellen wat de conditie van het voetbalveld is.

Zelf beoordelen

Het beoordelen van de kwaliteit van de grasmat is dermate laagdrempelig opgezet dat het door vrijwel iedereen kan worden gedaan en zonder dat daarvoor specifieke of dure testapparatuur hoeft te worden ingezet. Hoewel de norm oorspronkelijk is uitgewerkt om vooral de mindset omtrent gras en de kwaliteit van grasvelden in het betaald voetbal verder te stimuleren kan, in feite, elke voetbalclub of gemeente van de norm profiteren nu de KNVB deze breder op de agenda zet. De norm werkt met het zogenaamde stoplicht-principe waarbij de beoordeelde kwaliteit altijd kan worden ondergebracht in één van vijf verschillende niveaus. Het laagste niveau kan daarbij worden beschouwd als ‘zorgelijk’ en het hoogste niveau als ‘uitmuntend’. Doordat per niveau duidelijk is welke waarde moet worden nagestreefd, maakt de classificatie meteen inzichtelijk welk aspect van het veld aanvullende aandacht verdient. De norm gaat er daarbij van uit dat elke club dermate competitief is dat het altijd streeft naar ‘meer’ of ‘beter’ en dat deze dus altijd een hogere kwaliteit grasmat zal nastreven.

Grasdashboard

Om clubs en gemeenten verder te ondersteunen heeft de KNVB nu ook een digitaal dashboard gerealiseerd. Sportveldbeheerders kunnen hier informatie vinden over welke activiteiten ondernomen moeten worden om zo een bepaalde verbetering te realiseren. Vooralsnog zal de website www.knvb.nl/innovatieplatformgras vooral een bundeling van al beschikbare kennis zijn. Op termijn wil de KNVB deze kennis met informatie over het specifieke veld, kunstmatige intelligentie en andere (interactieve) data zoals die van weerstations en sensors, integreren. In dat geval is het mogelijk om de sportveldbeheerder van de toekomst vooraf te informeren over welke activiteiten ondernomen moeten worden om de beoogde kwaliteit van het veld te blijven garanderen in het geval van bepaalde ontwikkelingen. Denk daarbij aan klimatologische ontwikkelingen die de ziektedruk kunnen verhogen of die tot hitte- of waterstress van het grasveld kunnen leiden.

Het Nederlandse klimaat en onze kennis en ervaring over gras en grasvelden maken het mogelijk om overal (in ons land) goede grasvelden te realiseren. De voortdurende betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de realisatie van grasvelden voor internationale sportevenementen zijn daarvoor het beste bewijs. Tijdens het EK 2020 werd dit alles nogmaals duidelijk toen uit het gras-dashboard dat de UEFA tijdens het evenement beheerde, bleek dat de kwaliteit van de Nederlandse stadionvelden met kop en schouders uitstak boven die van de stadions elders in Europa.

Ook amateurvoetbalverenigingen die proactief een goed grasveld willen realiseren kunnen van dit alles profiteren. Te beginnen door zich te verdiepen in de Grasgids en het juiste mengsel te kiezen om, vervolgens, de KNVB-norm Grasvelden aan te grijpen om het juiste onderhoud af te stemmen om zo continue een hogere kwaliteit grasveld na te streven.