Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Graszaad is een heel eerlijk product!

Graszaad is een natuurlijk product. Het wordt geproduceerd door met name akkerbouwers die basiszaad ontvangen en dit zaaien om hier vervolgens zaaizaad te oogsten dat geschikt is voor de verkoop. De meeste grassoorten hebben een koude periode nodig om tot aarvorming te komen. In de aren zit het zaaizaad dat als het rijp is wordt geoogst. Omdat het in de natuur wordt geproduceerd waarbij de omstandigheden wisselend kunnen zijn en ook het weer van invloed is op de opbrengst en kwaliteit is het belangrijk dat de kwaliteit die geleverd wordt in de markt voldoet aan minimum kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn vastgesteld in de NAK regelementen en de NAK ziet er op toe dat deze worden nageleefd.

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Bij de NAK werken gespecialiseerde keurmeesters die tijdens het seizoen alle keuringen uitvoeren die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse (export)product.

Binnen de EU mag alleen goedgekeurd en gecertificeerd zaaizaad in het verkeer worden gebracht. Voor goedkeuring moet het zaad voldoen aan de gestelde eisen. Jaarlijks wordt zo'n 21.000 hectare graszaad, granen en overige gewassen gekeurd.
De NAK ziet erop toe dat het teeltmateriaal aan de gestelde eisen voldoet. Bij de veldkeuring worden de gewassen op ras echtheid, raszuiverheid, onkruiden en vermenging beoordeeld. De zaaizaadanalyse geeft informatie over de kiemkracht, de zuiverheid, het vochtgehalte en de gezondheid van het zaaizaad.
Een deel van de bedrijven voert de kwaliteitsvaststelling van het zaaizaad zelf uit (erkende bedrijven). De NAK controleert het werk van deze bedrijven door middel van controlemonsters, controlekeuringen en deskundigheidsbeoordelingen.
Partijen zaaizaad die voldoen aan alle gestelde normen, worden door de NAK gecertificeerd. Elke verpakkingseenheid wordt voorzien van een NAK certificaat. De NAK voert dit werk uit volgens de specificaties van de opdrachtgever of volgens internationaal erkende voorschriften, zoals die van de ISTA.

Wat staat er op een NAK certificaat? 

NAK- NEDERLAND = het keuringsstation wat toezicht houd in het land waar het zaad de zak in is gegaan.
ZAADMENGSEL = in dit geval is het een mengsel van soorten of rassen kan ook enkelvoudig zijn.
B219 = Deponeringsnummer bij dit nummer hoort een samenstelling welk bij de NAK bekend is en welke in de zak moet zitten. Meestal zit er een samenstellingsstikker op de zak en deze moet dan overeenkomen met wat bij de NAK is opgegeven.
Voor = het gebruiksdoel van het mengsel in dit geval SPORTVELDEN maar hier kan ook staan BERMEN, GAZON, GOLFBANEN.
Partijnr = uniek partijnummer waarmee je alle gegevens van de gebruikte rassen naar terug kunt herleiden.
Sluiting = maand waarin het zaad in de zak is gegaan, vanaf deze datum is de kiemkracht nog minimaal een jaar gegarandeerd.
EG Systeem = volgens welk keuringssysteem de keuring heeft plaatsgevonden.
Model 6 = kleur en vorm van het label
482.185.767 = uniek nummer van het label elk label heeft een ander nummer dit om fraude te voorkomen.
15 kg = inhoud van de zak of wel voor hoeveel kg is dit label gemaakt.

Dit kwaliteitssysteem garandeert dat graszaad een eerlijk en betrouwbaar product is en dat de herkomst van partijen te traceren zijn tot aan de akkerbouwer die het zaad heeft geproduceerd. Het NAK label is hiervan het bewijs.